torsdag 10 februari 2011

Spiral Dynamics

Spiral Dynamics (SD) bygger på teorin att allt hela tiden förändras. Som Heracleitos sa, ”Pantarei”, allt förändras. Människor, samhällen och kulturer är aldrig konstanta utan står hela tiden under utveckling. Det är egentligen det enda vi med säkerhet vet om, att inget ting varar för evigt och att beroende på omständigheterna omformas vår verklighet. Det kommer t.ex. ständigt nya idéer, olika förgreningar av religioner, ny teknologi, politiska tankar och lösningar. Men varje ny idé är bara till viss del ny, och resten består av vad som redan finns. Jag tänker att det ofta handlar om en modifiering av vad som redan finns, och beroende på förändringar i omgivning, krävs nya idéer och sätt att anpassa sig. 

Det är på det sättet jag har förstått att SD med de olika nivåerna fungerar. Varje ny nivå bygger på de föregående. Och det krävs att gå igenom varje nivås olika stadier för att få den kunskap, erfarenhet och mognad för att gå vidare. Varje ny nivå utvidgar referensramen, och ger en större komplexitet och förståelse. Många liknar SDs olika stadier vid ett barns utveckling, där det är väldigt viktigt att varje fas gås igenom. Ett litet barns sätt att förhålla sig till omvärlden skiljer sig mycket från en vuxen människa. Och det är inte möjligt att bli en ”vuxen” människa utan att först vara barn och ungdom, men det betyder inte att en vuxen är bättre än ett barn, bara annorlunda. Det intressanta med SD är att det är en modell som både kan appliceras på individ, men också på större grupper så som ett samhälle, kultur och olika länder. Och både inom psykologiska och sociologiska områden. Man kan ha mycket kunskap inom dessa områden. Det kan liknas vid att ha massor av kläder i en hög, och SD fungerar som garderob där man kan hänga upp kläderna på olika krokar.  SD ger en struktur för att förstå sammanhang och samband.

Man kan som sagt applicera det i både stora och små sammanhang, och gör att vi lättare kan förstå varandra. Förstå våra nära relationer och kollegor på arbetsplatsen eller i länders relationer. Även om vi bor i samma värld, och är alla människor, så har vi stora svårigheter att samarbeta. Och så kommer det alltid att vara, det finns en viss spänning och motsättning mellan människor, detta är en del av mångfalden och det ständiga flödet. SD kan fungera som ett hjälpmedel för att göra dessa möten lite enklare. Den kan förklara vad som ligger bakom våra handlingar, värderingar och världssyn. Vad som motiverar oss människor. Modellen kan fungera som verktyg för konflikthantering, så väl inom familj, arbete eller mellan olika kulturer.

Spiral Dynamics är en vidareutveckling av en samling andra teorier och har sitt ursprung från Professor Clare Graves. Hans forskning användes av Don Beck och Ken Wilber för att framställa SD. Ken Wilber är en känd tänkare och filosof, och Don Beck är en mycket framstående konflikthanterare. Han är professor i psykologi, och är aktiv inom olika kriser i den globala arenan. Han hade en viktig roll i Syd Afrika när de lämnade Apartheidsystemet och Nelson Mandelas frigörelse och har också arbetat med Israel-Palestina konflikten. Han, tillsammans med Christopher Cowan har skrivit boken ”Spiral Dynamics”, som beskriver denna modell. 


Indelningen i Spiral Dynamics


(För att se modellen, titta på tidigare inlägg)

Färgerna används för att ge en tydligare indelning, och modellen beskriver egenskaperna för ett samhälle, individ eller grupp. En särskild nivå kan användas för att beskriva t.ex. uppbyggnaden av ett samhälle, vilket statsskick landet har, hur skola och sjukhus är organiserat, militär och religion. Vilken nivå en kultur har beror mycket på vilka levnadsvillkor människorna står inför. Förändras dessa, förändras också nivån i SD. Jag fortsätter beskriva denna förändring efter att ha gått igenom de olika nivåerna:

Tier 1, första nivån, 6 steg

BEIGE (jag) Instinktiv (1 % av befolkningen, 1 % av makthavarna)
Denna nivå utvecklades för flera hundra år sedan och kan knappt återfinnas i vår värld idag. Det handlar främst om barn, dementa, utvecklingsstörda och människor som lever under mycket svåra omständigheter. Så som svälten har påverkat människor i Rwanda och Etiopien.
Här handlar människan på instinktiv nivå, liknande djur, det gäller att uppfylla de basala behoven.  

LILA (vi) Animistiskt (10 % av befolkningen, 1 % av makthavarna)

Nästa nivå var när människor började organisera sig i klaner, familjegrupper och en kulturell utveckling tog sin start. Inom denna grupp är traditioner väldigt viktiga, och man har en stark tro till förfäder och magiska skeenden. Det är viktigt att visa respekt för klanledaren, och hedra sina förfäder. Familjebanden är mycket starka. Jag skulle kunna tänka mig att olika sekter hamnar på denna nivå, även om religion förövrigt är på blå nivå. 

RÖD (jag) Egocentriskt (20 % av befolkningen, 5 % av makthavarna)

På den röda nivån hittar vi rikttiga individualister. Man strävar efter makt och gör allt i sin väg för att skydda ”jaget”. Den här nivån kan man se hos barn när de börjar bestämma själva, ”jag kan själv!!!”, ”Nej, den är min!!!”. Och självklart också hos tonåringar. Den röda nivån är väldigt rebellisk och varje individ strävar efter makt och hjältedåd. Därför är det väldigt viktigt att denna nivå får en sund och normal utveckling för att sedan kunna komma vidare. Idrott brukar också kunna hamna på den här nivån, ”starkast vinner!”

BLÅ (vi) Absolutistisk (40 % av befolkningen, 30 % av makthavarna)

Efterhand fick människor ett behov av struktur och ordning i samhället, och var villiga att offra sitt ego för att uppfylla detta. Det var även i detta samband som kristendomen och andra religioner utvecklades. Människan är villig att offra sig för storheten, jobba för sin kung. Lydnad, disciplin, struktur och att veta sanningen är kännetecknande för denna nivå. Eftersom detta är en stor skillnad ifrån den röda nivån, nästan som två ytterligheter, är övergången ofta farlig och kan innebära konflikter.

ORANGE (jag) Multiplistisk (30 % av befolkningen, 50 % av makthavarna)

Människan började se brister i den blåa nivån, man insåg att gud inte kunde fixa allt. Och den orangea nivån utvecklades i samband med upplysningen. Människan själv kände att den kunde påverka sin omgivning. Vad som karaktäriserar den orangea nivån är: Kapitalism, karriär, utveckling, framgång, ny teknologi, nya lösningar, testa, optimism och fri marknad. Pengar och framgång är viktigare än empati.
Detta satte igång industrialiseringen och man började se hur man kunde utnyttja jordens tillgångar, och andra människors tillgångar. På orange nivå handlar det om att spela sina kort rätt, sko sig själv och lyckas med sitt eget liv.

GRÖN (vi) Relationistisk (10 % av befolkningen, 15 % av makthavarna)

I denna nivå har mogna värderingar växt fram och man har åter börjat se till det kollektiva. Vad som karaktäriserar den gröna nivån är jämlikhet och tänkande. Man bryr sig på samhället i stort, hållbar utveckling, lära sig från andra. Däremot ser man fortfarande inte varje nivås rättighet att vara på sitt sätt, utan kan tycka att alla borde ha ett grönt system.

TIER 2, andra nivån, två definierade steg

GUL (jag) Systemisk (1 % av befolkningen, 5 % av makthavarna)

Här är vi på individ nivå inte, man tar ansvar för sig själv MEN är medveten om andras behov. Man lever sitt eget liv, men aldrig på bekostnad av andra. Man tar ansvar för sina beteenden, hur man påverkar naturen och andra människor. Man har en annan acceptans för förändringar och försöker se samband, förstå och vara flexibel. Man förstår att det inte går att få svar på alla frågor, utan det finns en oändlighet.

TURKOS (vi) Holistisk (1 % av befolkningen, 1 % av makthavarna)

På den här nivån ser man till hela världen, och bevarandet av allt liv. Synen på världen är att det finns ett ständigt ”flexibelt flow” och att allt hänger ihop. Det finns en holistisk syn på människor och världen och man förstår att alla nivåer, värderingssystem, hänger ihop.

CORAL – framtiden, går ej att identifiera ännu

Hundra tusentals år har gått och utvecklingen inom kultur, psykologi och sociologi har utvecklat vår världssyn. Tier 2 innebär har utvecklats eftersom människan kräver en mer komplexitet för att förstå den globaliserade och till synes krångliga värld vi lever i. Tier 2 innebär ett nytt kapitel för mänskligheten, och är nivå CORAL kommer att kunna identifieras i desto längre vi kommer i vår utveckling.

Det kan även finnas en blandning av två olika nivåer, och man kan ha olika nivåer i olika sammanhang. På individnivå kan det t.ex. vara så att jag till mina nära vänner och i politiska åsikter är på grön nivå, inom min fotbollsklubb, med mina syskon, eller i mitt privata företag på en röd nivå och jag på min arbetsplats är på blå nivå. Däremot brukar det vara en nivå som starkare än de andra. En kultur kan t.ex. vara både blå och orange men övervägande orange, blå/ORANGE. Det jag tidigare nämnde var att beroende på levnadsvillkoren i ett samhälle finns en viss nivå utifrån SD. När ett samhälle står under hot, tar man ett steg tillbaka till en lägre nivå. Ett exempel på detta är vad som hände i USA efter nine-eleven. USA som annars är blå/orange, och före president Bush till och med blå/ORANGE tog ett steg tillbaka och hamnade på blå nivå, eftersom det utvecklades en starkare patriotism, även lila på vissa områden eftersom familjerna kände sig hotade och trygghet och familjebanden blev viktiga.  
Beck och Cowan kallar dessa nivåer för ”VMeme”, som på svenska skulle kunna kallas för ”värderingssystem” (och som tidigare kallat för ”nivå”). Beck säger att olika länder och kulturer har olika vMemes och det är bara när det är två aktörer med samma vMeme som de kan göra sig förstådda (antar att det är så länge ingen av dem ligger på andra nivån, Tier 2). Och det är så konflikter skapas. Man talar inte med varandra, utan åt varandra. Jag skall gå vidare med detta i min analys av konflikten i USA. Där ska jag försöka applicera denna modell och se vilka de olika aktörerna är.  

3 kommentarer:

  1. Bra genomgång!! :)

    SvaraRadera
  2. Fantastiskt och intressant teori som borde bli mer känd för att öka förståelsen kring vad som påverkar vårt samhälle.

    SvaraRadera
  3. Fantastiskt och intressant teori som borde bli mer känd för att öka förståelsen kring vad som påverkar vårt samhälle.

    SvaraRadera